Aanvraag omgevingsvergunning Europaplein 71

Stadsdeel ZuidĀ -
18 juli 2018

Europaplein 71, 1078 GX: voor het aanbrengen van reclame op de voorgevel van het gebouw, ingekomen d.d. 7 juni 2018. OLO-nummer 3722175.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.