Aanvraag omgevingsvergunning Willem Pijperstraat 5

Stadsdeel Zuid -
18 juli 2018

Willem Pijperstraat 5, 1077 XK: voor het veranderen van de begane grond en de eerste verdieping door het maken van muurdoorbraken in het gebouw Willem Pijperstraat 5 met behoud van bestemming van één woning, ingekomen d.d. 27 juni 2018. OLO-nummer 3765375.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.