Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Gerard Douplein 15 tot en met 21

Stadsdeel Zuid -
13 juli 2018

Gerard Douplein 15 tot en met 21, 1073 XE: voor het plaatsen van twee reclameobjecten evenwijdig aan de gevel ter hoogte van de begane grond van de gebouwen Gerard Douplein 15 tot en met 21, verzonden d.d. 13 juli 2018. OLO-nummer 3657493.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.