Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Wodanstraat 3

Stadsdeel ZuidĀ -
13 juli 2018

Wodanstraat 3, 1076 CC: voornemens te verlenen het brandveilig gebruik van het gebouwdeel Wodanstraat 3 als basisschool en buitenschoolse opvang voor maximaal honderdvijfenzestig personen, waarin dagverblijf zal worden verschaft aan meer dan tien personen jonger dan twaalf jaar, verzonden d.d. 12 juli 2018. OLO-nummer 3725839.

Het ontwerpbesluit ligt, tijdens de openingstijden, ter inzage bij het loket van stadsdeel Zuid.

Niet mee eens?

Informatie over zienswijze indienen.