Besluit omgevingsvergunning reguliere procedure Peter van Anrooystraat 8

Stadsdeel Zuid -
11 juli 2018

Buiten behandeling gelaten

Peter van Anrooystraat 8, 1076 BH: voor het kappen van een boom op het adres Peter van Anrooystraat 8, verzonden d.d. 11 juli 2018. OLO-nummer 3680817.

Voor het inzien van het besluit en de stukken, kunt u een afspraak maken met de gemeente Amsterdam. Dit kan op twee manieren:

  • Online: via de link Afspraak maken (onder het kopje Directregelen) op de pagina www.amsterdam.nl/veelgevraagd.
  • Telefonisch: via het gemeentelijk informatienummer 14 020.

De afspraak is op z'n vroegst over twee werkdagen.

Niet mee eens?

Informatie over bezwaar maken.