Besluit omgevingsvergunning van rechtswege verleend Veluwlaan 21

Stadsdeel Zuid -
2 juli 2018

Besluit

Veluwlaan 21, 1079 PX: voor het plaatsen van antenne-installatie, verzonden d.d. 2 juli 2018. OLO-nummer 3539063.

Voor het inzien van het besluit en de stukken, kunt u een afspraak maken met het loket van stadsdeel Zuid. Dit kan op twee manieren:

  • Online: via de link Afspraak maken (onder het kopje Directregelen) op de pagina www.amsterdam.nl/veelgevraagd.
  • Telefonisch: via het gemeentelijk informatienummer 14 020.

De afspraak is op z'n vroegst over twee werkdagen.

Niet mee eens?

Informatie over bezwaar maken.