Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Prinses Margrietstraat 1

Stadsdeel ZuidĀ -
25 juni 2018

Prinses Margrietstraat 1, 1077 KZ: voor het oprichten van een nieuw woonhuis op het na sloop vrijgekomen terrein, verzonden d.d. 25 juni 2018. OLO-nummer 3639683.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.