Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Willem Pijperstraat 74

Stadsdeel Zuid -
29 juni 2018

Willem Pijperstraat 74, 1077 XM: voor het realiseren van een aanbouw ter hoogte van de begane grond aan de achterkant van het gebouw en het vervangen van de kozijnen aan de voorgevel van het gebouw, verzonden d.d. 29 juni 2018. OLO-nummer 3578599.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.