Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Ruysdaelkade 177-H

Stadsdeel Zuid -
14 juni 2018

Ruysdaelkade 177-H, 1072 AT: voor het wijzigen van de voorgevel van het gebouw, verzonden d.d. 14 juni 2018. OLO-nummer 3617051.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.