Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Uiterwaardenstraat 30 A

Stadsdeel Zuid -
14 juni 2018

Uiterwaardenstraat 30 A, 1079 BZ: voor het herfunderen van de bestaande aanbouw aan het gebouw, verzonden d.d. 14 juni 2018. OLO-nummer 3553589.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.