Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Raphaëlplein 10

Stadsdeel Zuid -
14 juni 2018

Raphaëlplein 10, 1077 PZ: voor het veranderen en vergroten van het gebouw door het maken van een daklaag en het plaatsen van een dakterras ter hoogte van de tweede verdieping aan de achterzijde, verzonden d.d. 14 juni 2018. OLO-nummer 3578569.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.