Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Albert Cuypstraat 164 A

Stadsdeel Zuid -
14 juni 2018

Albert Cuypstraat 164 A, 1073 BK: voor het veranderen van de gevel van het gebouw door het verwijderen van drie geldautomaten, verzonden d.d. 14 juni 2018. OLO-nummer 3621219.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.