Besluit omgevingsvergunning kap Giessenburg 1

Stadsdeel Zuid -
14 juni 2018

Verleend

Giessenburg 1, 1082 CV: voor het kappen van vijftien particuliere bomen, te weten één gewone es (Fraxinus excelsior), zeven sierappels (Malus almey) en zeven meelbessen (Sorbus intermedia) in de smalle groenstrook achter het te vervangen gebouw per adres Giessenburg 1, verzonden d.d. 14 juni 2018. Er geldt een herplantplicht. OLO-nummer 3646865.

Voor het inzien van het besluit en de stukken, kunt u een afspraak maken met de gemeente Amsterdam. Dit kan op twee manieren:

  • Online: via de link Afspraak maken (onder het kopje Directregelen) op de pagina www.amsterdam.nl/veelgevraagd.
  • Telefonisch: via het gemeentelijk informatienummer 14 020.

De afspraak is op z'n vroegst over twee werkdagen.

Niet mee eens?

Informatie over bezwaar maken.