Aanvraag omgevingsvergunning kap in de openbare ruimte in Stadsdeel Zuid

Stadsdeel ZuidĀ -
6 juni 2018

Een aanvraag voor het kappen van een boom in de openbare ruimte, ingekomen d.d. 23 mei 2018. OLO-nummer 3680817.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.