Aanvraag omgevingsvergunning Willem Pijperstraat 65

Stadsdeel ZuidĀ -
6 juni 2018

Willem Pijperstraat 65, 1077 XL: voor het veranderen van de begane grond en het dichtzetten van het balkon aan de achtergevel, ter hoogte van de eerste verdieping van het gebouw Willem Pijperstraat 65, ingekomen d.d. 24 mei 2018. OLO-nummer 3690165.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.