Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Willem Kesstraat 19

Stadsdeel Zuid -
31 mei 2018

Willem Kesstraat 19, 1077 KR: voor het veranderen en vergroten van de gebouwen Willem Kesstraat 19 en 21, door het realiseren van een kelder onder de bestaande woningen, verzonden d.d. 31 mei 2018. OLO-nummer 3599527.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.