Aanvraag omgevingsvergunning Henriëtte Bosmansstraat 34

Stadsdeel Zuid -
30 mei 2018

Henriëtte Bosmansstraat 34, 1077 XJ: voor het vergroten van de tweede verdieping aan de voorzijde en het wijzigen van kozijnen in de voorgevel van de woning Henriëtte Bosmansstraat 34, ingekomen d.d. 10 april 2018. OLO-nummer 3599633.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.