Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Veerstraat 79-III

Stadsdeel ZuidĀ -
22 mei 2018

Veerstraat 79-III, 1075 SP: voor het plaatsen van twee dakterrassen en het plaatsen van een trap op het achterdakvlak van het gebouw, verzonden d.d. 22 mei 2018. OLO-nummer 3492417.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.