Aanvraag omgevingsvergunning Prinses Margrietstraat 1

Stadsdeel ZuidĀ -
23 mei 2018

Prinses Margrietstraat 1, 1077 KZ: voor het oprichten van een nieuw woonhuis op het na sloop vrijkomen terrein op het adres Prinses Magrietstraat 1, ingekomen d.d. 28 april 2018. OLO-nummer 3639683.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.