Besluit omgevingsvergunning reguliere procedure Amstelpark

Stadsdeel Zuid -
18 mei 2018

Verleend

Amstelpark, 1083 HZ: het bouwen in afwijking van de verleende omgevingsvergunning OLO-nummer 1689479, waarbij het herdenkingsmonument "Rozenoord"in het Amstelpark op een naastliggende grasveld wordt uitgebreid, verzonden d.d. 18 mei 2018. OLO-nummer 3480665.

Voor het inzien van het besluit en de stukken, kunt u een afspraak maken met de gemeente Amsterdam. Dit kan op twee manieren:

  • Online: via de link Afspraak maken (onder het kopje Directregelen) op de pagina www.amsterdam.nl/veelgevraagd.
  • Telefonisch: via het gemeentelijk informatienummer 14 020.

De afspraak is op z'n vroegst over twee werkdagen.

Niet mee eens?

Informatie over bezwaar maken.