Besluit omgevingsvergunning Kap reguliere procedure Govert Flinckstraat 262-H

Stadsdeel Zuid -
15 mei 2018

Verleend

Govert Flinckstraat 262-H, 1073 CE: voor het kappen van één spar staande in de binnentuin, verzonden d.d. 15 mei 2018.Er geldt een herplantplicht. OLO-nummer 35598163.

Voor het inzien van het besluit en de stukken, kunt u een afspraak maken met de gemeente Amsterdam. Dit kan op twee manieren:

  • Online: via de link Afspraak maken (onder het kopje Directregelen) op de pagina www.amsterdam.nl/veelgevraagd.
  • Telefonisch: via het gemeentelijk informatienummer 14 020.

De afspraak is op z'n vroegst over twee werkdagen.

Niet mee eens?

Informatie over bezwaar maken.