Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Arent Janszoon Ernststraat 1179

Stadsdeel Zuid -
3 mei 2018

Arent Janszoon Ernststraat 1179, 1081 HL: voor het oprichten van een school voor basis en middelbaar (internationaal) onderwijs voor veertienhonderd leerlingen (zevenhonderd basis en zevenhonderd middelbaar) op een terrein dat vrijkomt na sloop van een bestaand gebouw, verzonden d.d. 3 mei 2018. OLO-nummer 3212773.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.