Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Beethovenstraat 184

Stadsdeel ZuidĀ -
19 april 2018

Beethovenstraat 184, 1077 JX: voor het veranderen en bouwkundig splitsen van het souterrain van het gebouw, door het aanbrengen van een compartimenteringwand, met bestemming daarvan tot kantoor- en onderwijsfunctie, verzonden d.d. 19 april 2018. OLO-nummer 3429965.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.