Aanvraag omgevingsvergunning kap Henriëtte Bosmansstraat 29

Stadsdeel Zuid -
5 april 2018

Henriëtte Bosmansstraat 29, 1077 XG: voor het kappen van één boom, staande in de voortuin, ingekomen d.d. 28 maart 2018. OLO-nummer 3571823.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.