Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Willem Pijperstraat 72

Stadsdeel Zuid -
28 maart 2018

Willem Pijperstraat 72, 1077 XM: voor het veranderen van de voor- en achtergevel, het vergroten en het wijzigen van de indeling van de eerste- en tweede verdieping en het plaatsen van een dakterras op de aanbouw aan de achtergevel van het gebouw met behoud van de bestemming daarvan tot één woning, verzonden d.d. 28 maart 2018. OLO-nummer 3445977.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.