Aanvraag omgevingsvergunning Europaplein 11

Stadsdeel ZuidĀ -
28 maart 2018

Europaplein 11, 1078 GS: voor het plaatsen van gevelreclame aan de voorgevel ter hoogte van de begane grond van het gebouw Europaplein 11, ingekomen d.d. 28 februari 2018. OLO-nummer 3543861.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.