Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning IJsbaanpad 1A

Stadsdeel Zuid -
15 maart 2018

IJsbaanpad 1A, 1076 CV: voor het maken van een ondergronds rioolgemaal, verzonden d.d. 15 maart 2018. OLO-nummer 3359225.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.