Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Beethovenstraat 12-H

Stadsdeel Zuid -
14 maart 2018

Beethovenstraat 12-H, 1077 JG: voor het plaatsen van reclame-uitingen aan de voorgevel van het gebouw, verzonden d.d. 14 maart 2018. OLO-nummer 3425899.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.