Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Europaplein 1

Stadsdeel Zuid -
14 maart 2018

Europaplein 1, 1078 GS: voor het plaatsen van lichtreclame aan het gebouw, verzonden d.d. 14 maart 2018. OLO-nummer 3370585.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.