Aanvraag omgevingsvergunning kap Prinses Margrietstraat 10

Stadsdeel ZuidĀ -
7 maart 2018

Prinses Margrietstraat 10, 1077 LA: voor het kappen van een boom, ingekomen d.d. 19 februari 2018. OLO-nummer 3490491.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.