Aanvraag omgevingsvergunning IJsbaanpad 1 A

Stadsdeel ZuidĀ -
28 december 2017

IJsbaanpad 1 A, 1076 CV: voor het wijzigen van de hoofdentree en de terreininrichting, ingekomen d.d. 27 november 2017. OLO-nummer 3334805.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.