Aanvraag omgevingsvergunning Prinses Marijkestraat 21

Stadsdeel ZuidĀ -
13 december 2017

Prinses Marijkestraat 21, 1077 XB: voor het veranderen en vergroten van de begane grond en eerste verdieping van het gebouw, met behoud van bestemming daarvan tot woning, ingekomen d.d. 22 november 2017. OLO-nummer 3328203.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.