Besluit omgevingsvergunning reguliere procedure Binnentuin p/a Roelof Hartstraat 42

Stadsdeel Zuid -
1 december 2017

Verleend

Binnentuin p/a Roelof Hartstraat 42, 1071 VH: voor het kappen van vier bomen zoals gespecificeerd in het bevindingen rapport, verzonden d.d. 1 december 2017. Er geldt een herplantplicht. OLO-nummer 3297645.

Voor het inzien van het besluit en de stukken, kunt u een afspraak maken met de gemeente Amsterdam. Dit kan op twee manieren:

  • Online: via de link Afspraak maken (onder het kopje Directregelen) op de pagina www.amsterdam.nl/veelgevraagd.
  • Telefonisch: via het gemeentelijk informatienummer 14 020.

De afspraak is op z'n vroegst over twee werkdagen.

Niet mee eens?

Informatie over bezwaar maken.