Aanvraag omgevingsvergunning Henriëtte Bosmansstraat 33-H

Stadsdeel Zuid -
29 november 2017

Henriëtte Bosmansstraat 33-H, 1077 XG: voor het kappen van een boom, ingekomen d.d. 17 november 2017. OLO-nummer 3328271.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.