Aanvraag omgevingsvergunning Henriëtte Bosmansstraat 10

Stadsdeel Zuid -
23 november 2017

Henriëtte Bosmansstraat 10, 1077 XH: voor het gedeeltelijk veranderen, vergroten en vernieuwen van het gebouw, waarbij een kelder en een uitbouw aan de achterzijde worden gemaakt, de kap wordt veranderd en verhoogd en de bestaande garage wordt veranderd en vergroot met behoud van bestemming tot zelfstandige woning, ingekomen d.d. 6 november 2017. OLO-nummer 3295303.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.