Besluit omgevingsvergunning reguliere procedure Jozef Israëlskade 76-93

Stadsdeel Zuid -
14 november 2017

Verleend

Jozef Israëlskade 76-93, 1073 PZ: voor het kappen van één lijsterbes (Sorbus) staande in de gemeenschappelijke binnentuin, verzonden d.d. 14 november 2017.Er geldt een herplantplcht. OLO-nummer 3266003.

Voor het inzien van het besluit en de stukken, kunt u een afspraak maken met de gemeente Amsterdam. Dit kan op twee manieren:

  • Online: via de link Afspraak maken (onder het kopje Directregelen) op de pagina www.amsterdam.nl/veelgevraagd.
  • Telefonisch: via het gemeentelijk informatienummer 14 020.

De afspraak is op z'n vroegst over twee werkdagen.

Niet mee eens?

Informatie over bezwaar maken.