Besluit omgevingsvergunning reguliere procedure Tolstraat 150-H

Stadsdeel Zuid -
17 november 2017

Verleend

Tolstraat 150-H, 1074 VM: voor het kappen van vier meelbessen (Sorbus aria Magnifica) in de openbare ruimte per adres Tolstraat 150, verzonden d.d. 17 november 2017. Er geldt een herplantplicht. OLO-nummer 3271451.

Voor het inzien van het besluit en de stukken, kunt u een afspraak maken met de gemeente Amsterdam. Dit kan op twee manieren:

  • Online: via de link Afspraak maken (onder het kopje Directregelen) op de pagina www.amsterdam.nl/veelgevraagd.
  • Telefonisch: via het gemeentelijk informatienummer 14 020.

De afspraak is op z'n vroegst over twee werkdagen.

Niet mee eens?

Informatie over bezwaar maken.