Besluit omgevingsvergunning reguliere procedure Jan Lievensstraat 22-24

Stadsdeel Zuid -
16 november 2017

Verleend

Jan Lievensstraat 22-24, 1074 TP: voor het kappen van drie esdoorns (Acer pseudoplatanus) en een acacia (Robinia pseudoacacia) in de tuin, verzonden d.d. 16 november 2017. OLO-nummer 3170947.

Voor het inzien van het besluit en de stukken, kunt u een afspraak maken met de gemeente Amsterdam. Dit kan op twee manieren:

  • Online: via de link Afspraak maken (onder het kopje Directregelen) op de pagina www.amsterdam.nl/veelgevraagd.
  • Telefonisch: via het gemeentelijk informatienummer 14 020.

De afspraak is op z'n vroegst over twee werkdagen.

Niet mee eens?

Informatie over bezwaar maken.