Besluit omgevingsvergunning reguliere procedure Tolstraat 160

Stadsdeel Zuid -
15 november 2017

Verleend

Tolstraat 160, 1074 VM: voor het kappen van drie meelbessen (Sorbus aria ‘Magnifica’), één sierkers (Prunus serrulata ‘Kanzan’) en één rode paardenkastanje (Aeculus carnea), in de openbare ruimte per adres Tolstraat 160, verzonden d.d. 15 november 2017. Er geldt een herplantplicht. OLO-nummer 3273627.

Voor het inzien van het besluit en de stukken, kunt u een afspraak maken met de gemeente Amsterdam. Dit kan op twee manieren:

  • Online: via de link Afspraak maken (onder het kopje Directregelen) op de pagina www.amsterdam.nl/veelgevraagd.
  • Telefonisch: via het gemeentelijk informatienummer 14 020.

De afspraak is op z'n vroegst over twee werkdagen.

Niet mee eens?

Informatie over bezwaar maken.