Aanvraag omgevingsvergunning Locatellikade 1

Stadsdeel ZuidĀ -
15 november 2017

Locatellikade 1, 1076 AZ: voor het bouwen in afwijking van de verleende omgevingsvergunning met nummer 2342907, waarbij de afwijking bestaat uit het vergroten en gewijzigd uitvoeren van de gevel van het bedrijfsrestaurant in de plint van het gebouw en de aanpassing hierop op entree/straatniveau, ingekomen d.d. 27 oktober 2017. OLO-nummer 3278405.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.