Besluit omgevingsvergunning reguliere procedure Frans van Mierisstraat 134-H (bomen in de openbare ruimte)

Stadsdeel Zuid -
9 november 2017

Verleend

Frans van Mierisstraat 134-H (bomen in de openbare ruimte) , 1071 SC: voor een omgevingsvergunning voor het kappen van zes bomen in de openbare ruimte zoals aangegeven op het als Bijlage 1 aangehechte overzicht met tekeningen, verzonden d.d. 9 november 2017. Er geldt een herplantplicht. OLO-nummer 3250287.

Voor het inzien van het besluit en de stukken, kunt u een afspraak maken met de gemeente Amsterdam. Dit kan op twee manieren:

  • Online: via de link Afspraak maken (onder het kopje Directregelen) op de pagina www.amsterdam.nl/veelgevraagd.
  • Telefonisch: via het gemeentelijk informatienummer 14 020.

De afspraak is op z'n vroegst over twee werkdagen.

Niet mee eens?

Informatie over bezwaar maken.