Aanvraag omgevingsvergunning Prinses Margrietstraat 18

Stadsdeel ZuidĀ -
8 november 2017

Prinses Margrietstraat 18, 1077 LA: voor het vernieuwen en veranderen van de perceelafscheiding aan de voor- en linkerzijde van het perceel, ingekomen d.d. 22 oktober 2017. OLO-nummer 3266799.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.