Besluit omgevingsvergunning reguliere procedure Nieuwerhoek 36

Stadsdeel Zuid -
13 oktober 2017

Geweigerd

Nieuwerhoek 36, 1081 CB: voor een omgevingsvergunning voor het kappen van één lijsterbes (Sorbus aucuparia) in de voortuin, verzonden d.d. 12 oktober 2017. OLO-nummer 3201523.

Voor het inzien van het besluit en de stukken, kunt u een afspraak maken met de gemeente Amsterdam. Dit kan op twee manieren:

  • Online: via de link Afspraak maken (onder het kopje Directregelen) op de pagina www.amsterdam.nl/veelgevraagd.
  • Telefonisch: via het gemeentelijk informatienummer 14 020.

De afspraak is op z'n vroegst over twee werkdagen.

Niet mee eens?

Informatie over bezwaar maken.