Aanvraag omgevingsvergunning Amstelveenseweg 500

Stadsdeel ZuidĀ -
20 oktober 2017

Amstelveenseweg 500, 1081 KL: voor het veranderen en vergroten van het gebouw Amstelveenseweg 500, door het uitbreiden van de installatieruimte op het dak, ingekomen d.d. 29 september 2017. OLO-nummer 3226311.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.