Aanvraag omgevingsvergunning Henriëtte Bosmansstraat 14, 1077 XH

Stadsdeel Zuid -
29 september 2017

Henriëtte Bosmansstraat 14, 1077 XH: voor het veranderen en vergroten van het gebouw door het oprichten van een derde bouwlaag met bestemming daarvan tot één woning op het gebouw Henriette Bosmansstraat 14, ingekomen d.d. 15 september 2017. OLO-nummer 3199677

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.