Besluit omgevingsvergunning reguliere procedure Zuidelijke Wandelweg 30

Stadsdeel Zuid -
20 januari 2017

Verleend

Zuidelijke Wandelweg 30, 1079 RK: voor het kappen van zes bomen in de openbare ruimte, zoals gespecificeerd op de aanvraag gevoegde en daarvan deel uitmakende kaplijst met overzichtstekening op het adres, verzonden d.d. 18 januari 2017. OLO-nummer 2703511.

Voor het inzien van het besluit en de stukken, kunt u een afspraak maken met de gemeente Amsterdam. Dit kan op twee manieren:

  • Online: via de link Afspraak maken (onder het kopje Directregelen) op de pagina www.amsterdam.nl/veelgevraagd.
  • Telefonisch: via het gemeentelijk informatienummer 14 020.

De afspraak is op z'n vroegst over twee werkdagen.

Niet mee eens?

Informatie over bezwaar maken.