Inspraak uitgangspunten herinrichting Ferdinand Bolstraat-Zuid

Stadsdeel Zuid -
6 september 2017

Het college van B en W heeft op 5 september 2017 de concept Nota van Uitgangspunten Ferdinand Bolstraat zuid, vanaf de Van Ostadestraat t/m het Cornelis Troostplein, vrijgegeven voor inspraak.

Stukken inzien

De concept Nota van Uitgangspunten met bijbehorend schetsontwerp ligt van 6 september t/m 17 oktober 2017 ter inzage bij de afsprakenbalie van het Stadsloket in het stadhuis op Amstel 1, geopend maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. U kunt de stukken daarnaast inzien of downloaden via www.amsterdam.nl/rodeloper.

Inspraakavond

U kunt mondeling reageren op de concept Nota van Uitgangspunten tijdens een inspraakavond:

Datum: dinsdag 19 september 2017

Tijd: 19.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur) tot ca. 21.00 uur

Locatie: Sportcentrum De Pijp, Lizzy Ansinghstraat 88, 1072 RD Amsterdam

Schriftelijk inspraakreactie

U kunt ook schriftelijk per e-mail of brief reageren. Richt uw schriftelijke reactie (uiterlijk 17 oktober 2017) per e-mail aan: L.nalis@amsterdam.nl onder vermelding van: inspraakreactie Ferdinand Bolstraat zuid, of per post aan: Gemeente Amsterdam, project Rode Loper, t.a.v. mw. L. Nalis, Rokin 97, 1012 KM Amsterdam.

Meer informatie

Voor meer informatie over het project Rode Loper, kijk op www.amsterdam.nl/rodeloper..