Besluit omgevingsvergunning reguliere procedure Locatellikade 1

Stadsdeel Zuid -
4 augustus 2017

Verleend

Locatellikade 1, 1076 AZ: voor het kappen van twee essen (Fraxinus excelsior) met de boomnummers 562052 en 562053 en één lijsterbes (Sorbus aucuparia) met boomnummer 562054 staande op de locatie, verzonden d.d. 3 augustus 2017. Er geldt een herplantplicht. OLO-nummer 3101811.

Voor het inzien van het besluit en de stukken, kunt u een afspraak maken met de gemeente Amsterdam. Dit kan op twee manieren:

  • Online: via de link Afspraak maken (onder het kopje Directregelen) op de pagina www.amsterdam.nl/veelgevraagd.
  • Telefonisch: via het gemeentelijk informatienummer 14 020.

De afspraak is op z'n vroegst over twee werkdagen.

Niet mee eens?

Informatie over bezwaar maken.