Aanvraag omgevingsvergunning Zuidelijke Wandelweg 37

Stadsdeel ZuidĀ -
21 juli 2017

Zuidelijke Wandelweg 37, 1079 RK: voor het kappen van een boom, ingekomen d.d. 12 juli 2017. OLO-nummer 3087851.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.