Aanvraag omgevingsvergunning Drijvende steiger ter hoogte van Koenekade 24

Stadsdeel ZuidĀ -
21 juli 2017

Drijvende steiger ter hoogte van Koenekade 24, 1081 KG: voor het plaatsen van een drijvende steiger in de Nieuwe Meer, ten westen van het perceel Boeierspad 26, ingekomen d.d. 8 juni 2017. OLO-nummer 3017899.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.